06.08.2023 r.- udział w Karpackim Jarmarku XXI Festiwalu Kapel Bojkowskich w Baligrodzie

Na zaproszenie organizatorów wzięliśmy udział w Karpackim Jarmarku XXI Festiwalu Kapel Bojkowskich w Baligrodzie. To impreza regionalna organizowana przez gminę, gdzie promowana i prezentowana była twórczość artystyczna i kulturalna. W wydarzeniu tym aktywnie brali udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodek zaprezentował rękodzieło artystyczne podopiecznych tworzone w ramach treningów. Wśród niepowtarzalnych i wyjątkowych prac znalazły się wyroby szydełkowe i z filcu, drewniane koty, anioły oraz materiałowe gęsi i patchworkowe torebki. Dla odwiedzających stoisko wystawowe przygotowana została degustacja również zrobiona w ramach terapii przez uczestników pod okiem terapeutów. Udział osób niepełnosprawnych w tym wydarzeniu wpłynął korzystnie na promowanie współpracy społeczności lokalnych ze środowiskiem. W celach integracyjnych organizowane są jarmarki i festyny, których założeniem jest popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród sprawnych inaczej, stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości, demonstrowania odwagi poprzez indywidualne występy, osiąganie satysfakcji z uzyskanych wyników, dostarczanie niezapomnianych wrażeń, emocji i wzruszeń. Spotkania, pogadanki organizowane przez różne podmioty sprzyjają zacieśnianiu współpracy, wymianie doświadczeń i informacji oraz ukazują otwartość społeczności ŚDS.