„Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach”.- Aleksander Dumas