Zbliża się okres Świąt Wielkanocnych dlatego nasi uczestnicy udali się z oficjalną wizytą do urzędów w ramach treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, doskonaląc własne umiejętności kulturalnej rozmowy oraz odpowiedniego zachowania w instytucjach publicznych. Spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze z przedstawicielami poszczególnych organów. Podczas wizyty uczestnicy mogli opowiedzieć o swojej codzienności zarówno w ośrodku jak i we własnych domach. Jest to istotne, żeby mieć świadomość miejsca i społeczności, w której dane jest nam funkcjonować. Taka świadomość buduje odpowiedzialną postawę obywatelską i kształtuje zaangażowanie. Mamy nadzieję, że te wizyty zaowocują w przyszłości zainteresowaniem sprawami społecznymi i działalnością ŚDS.