Dostępność

Informacja

zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696)t.j. z dnia 19 czerwca 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1062)

  • podmiot zapewnia w tym budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne,
  • podmiot zastosował w tym budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  • podmiot zapewnia w tym budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny,
  • podmiot zapewnia miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
Rozmiar czcionki
Contrast