Dziękujemy

Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie za przekazane środki ochrony osobistej. W związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Przekazane artykuły będą służyły nam do bezpiecznego przeprowadzania treningów i terapii w naszej placówce.