Dziękujemy

Dziękujemy Panu Dariuszowi Sowa „ABC u Sowy” za przekazanie artykułów spożywczych.

Niezmiernie dziękujemy za okazane wsparcie!