Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Myczkowce 09.05.2019 r.

9 maja w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbył się Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczył nasz ośrodek oraz sekretarz Gminy Baligród. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Marka Kuchcińskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Grażyny Zagrobelnej.

Organizatorem wydarzenia były: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku – Stowarzyszenie Ciepły Wiatr oraz Nadleśnictwo Baligród. Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji opiekuńczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej z całego powiatu, podopieczni wielu ośrodków oraz zaproszeni goście, między innymi poseł na Sejm RP – Bogdan Rzońca, starosta Powiatu Leskiego – Andrzej Olesiuk, dyrektor PFRON o/Rzeszów – Maciej Szymański oraz przedstawiciele Rady Powiatu oraz Gmin.

Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi było okazją do integracji ze środowiskiem lokalnym i tym samym pozwoliło na ich włączenie do większego udziału w życiu społecznym. Każdy człowiek potrzebuje miłości, każdy człowiek potrzebuje zauważenia i pochylenia się nad nim.