III Edycja Ścieżki Zdrowia „Doliną Rabskiego Potoku” 22.08.2018 r.

22.08.br odbyła się III Edycja Ścieżki Zdrowia „Doliną Rabskiego Potoku” organizowana wspólnie z Nadleśnictwem Baligród. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród Pan Dariusz Zaletański oraz pracownicy Nadleśnictwa Baligród: Pani Ewa Wydrzyńska- Scelina, Pan Marcin Scelina, Pan Kazimierz Nóżka i stażystki a przede wszystkim nasi zaprzyjaźnieni goście: ŚDS Wilcza Wola- Spie oraz WTZ „Świetlik” z Sanoka. Spotkanie zaczęliśmy od powitania gości przez Dyrektora Edytę Wasylewicz i wspólny obiad w Ośrodku Wczasowym „Wisan” w Bystrem. Następnie wraz z pracownikami Nadleśnictwa Baligród udaliśmy się na ścieżkę zdrowia. Po przyjściu pod wiatę wspólnie upiekliśmy kiełbaski, a pracownicy Nadleśnictwa zorganizowali dla uczestników ŚDS i WTZ zabawy promujące aktywność na świeżym powietrzu po których każdy otrzymał wspaniałe nagrody.
Pragniemy serdecznie podziękować Nadleśniczemu Nadleśnictwa Baligród Panu Wojciechowi Głuszko za ofiarowane serce oraz chęć pomocy najbardziej potrzebującym oraz Pani Ewie Wydrzyńskiej- Scelina- bez Pani pomocy i zaangażowania nasze przedsięwzięcie nie odniosłoby zamierzonego skutku. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.