Informacja 08.05.2020 r.

W związku z poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.05.2020 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz.374) Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki będzie nieczynny dla uczestników od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. Pracownicy Środowiskowego Domu wykonują pracę zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 6/2020.