IV Edycja Ścieżki Zdrowia 25.09.2019 r.

W dniu 25.09.2019 r. nasz ośrodek wspólnie z Nadleśnictwem Baligród zorganizował IV Edycję Ścieżki Zdrowia „Spacer w Koronach Drzew”. W tym wspaniałym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Wójt Gminy Baligród Pan Robert Stępień, Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród Pan Wojciech Głuszko, Pani Ewa Wydrzyńska-Scelina, Pan Marcin Scelina, Pan Kazimierz Nóżka, Pan Teodor Furs oraz inni pracownicy Nadleśnictwa Baligród. Nie mogło również zabraknąć zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Leska, Zagórza, Wolicy, Krzywe oraz Wilczej Woli-Spie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Edytę Wasylewicz. Na wszystkich czekała pieczona kiełbasa oraz ciepłe napoje. Następnie udaliśmy się leśnym szlakiem pod przewodnictwem pracowników Nadleśnictwa Baligród, gdzie mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o otaczającej nas przyrodzie. Po wspólnym spacerze zjedliśmy pyszny obiad, a następnie wszyscy wzięli udział w grach i zabawach z licznymi nagrodami. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna i wspólne śpiewanie przy akordeonie.

„Nie ten przyjaciel, kto współczuje, a ten kto pomaga.” T. Fuller.

Szczególne wyrazy wdzięczności za pomoc w zorganizowaniu Ścieżki Zdrowia należą się naszym darczyńcom: Nadleśnictwu Baligród, Nadleśnictwu Lesko, Nadleśnictwu Lutowiska, Dyrektorowi GOKSiT w Solinie Panu Krzysztofowi Pecka, Sanatorium uzdrowiskowe Solinka, Sanatorium uzdrowiskowe Plon w Polańczyku, Hotel Spa Skalny, Hotel Ewka Polańczyk – Panu Mieczysławowi Wojtanowskiemu, Państwu Zofii i Janowi Giefert, Panu Franciszkowi Krajewskiemu oraz Panu Marcinowi Pelc.

Dziękujemy za okazane wsparcie.