Nasz ogród

Już Hipokrates mawiał, że „przyroda jest lekarstwem w każdej chorobie”.