Nasze prace

Podczas zajęć z rękodzieła artystycznego uczestnicy rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię i kreatywność. Uczą się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. Tworząc korzystamy z różnych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych możliwości każdej z osób. Staramy się rozwijać i doskonalić ich umiejętności manualne, poprawiać sprawność rąk, koordynację wzrokowo-ruchową. Poniżej przedstawiamy efekt naszej długotrwałej pracy, ale jakże zjawiskowej.