„NIE JESTEM SAM!!!”- rozwijamy swoje kompetencje cyfrowe

#dobroprocentuje#niejestemsamBiorąc pod uwagę realia zmieniającego się świata Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki zrealizował projekt „NIE JESTEM SAM!!!”, rozwijający umięjętności korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Środki na zakup komputerów zostały pozyskane z Fundacji PKO Banku Polskiego. Kompetencje cyfrowe obejmują szeroki wachlarz umiejętności – od sprawnego posługiwania się i dobierania odpowiednich narzędzi cyfrowych, przez zdolność do innowacyjnego myślenia, aż po układanie procesów i strategii transformacji cyfrowej. To wiedza, umiejętności i postawy pozwalające w sposób efektywny, poprawny, bezpieczny, krytyczny, kreatywny i etyczny wykonywać zadania, rozwiązywać problemy, komunikować się, zarządzać informacją, współpracować, tworzyć i dzielić się treściami. Kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych, stanowią zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka. Dziękujemy!!!