o Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki rozpoczął swoją działalność 02.12.2013 r. Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki kierowana jest również do osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź do osób z zaburzeniami psychicznymi u których jednocześnie występują zaburzenia natury somatycznej ( niepełnosprawność sprzężona). Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki ukierunkowanym na osoby z niepełnosprawnością sprzężoną jest poprawa jakości ich życia poprzez podejście holistyczne uwzględniające różnego rodzaju treningi i terapie. Prowadzone działania mają na celu poprawę nie tylko zdrowia fizycznego, ale przede wszystkim samopoczucia psychicznego. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach mają możliwość budowania samodzielności, niezależności oraz rozwijania umiejętności właściwego komunikowania się z otoczeniem.

Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, świadczący usługi dla 35 osób. Swoim obszarem obejmuje uczestników z gminy Baligród oraz Solina.Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach jest podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom:

 • transport na zajęcia Domu oraz do miejsca zamieszkania po zajęciach
 • jeden ciepły posiłek dziennie
 • pomoc psychologiczną
 • poradnictwo zawodowe
 • poradnictwo psychologiczne
 • spotkania integracyjne, wyjazdy na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne
 • terapię i treningi :
  • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
   1. Trening umiejętności praktycznych;
   2. Trening nauki higieny;
   3. Trening dbałości o wygląd zewnętrzny;
   4. Trening kulinarny;
   5. Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;•
  • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
  • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
  • Trening umiejętności społecznych
  • Terapia ruchem
  • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Treningi odbywają się w poszczególnych pracowniach:

 • kulinarnej
 • multimedialnej
 • higienicznej
 • rehabilitacyjno-ruchowej
 • manualnej
 • technicznej

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30, prowadzone przez specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeutów i instruktora terapii.

Rozmiar czcionki
Contrast