Pierwszy Dzień Wiosny

Zwyczaj topienia Marzanny pochodzi z czasów średniowiecznych i związany jest z budzeniem się przyrody do życia. Wierzono, że za obumarcie natury po jesieni odpowiedzialna jest Marzanna i przypisywano jej moce, które sprowadzają na świat zimę. Aby całkowicie ją pożegnać, należało spalić lub utopić kukłę przedstawiającą słowiańską boginię, robiąc jej miejsce na inne bóstwo, jakim był Jaryła symbolizujący wiosnę i płodność. Dlatego też udaliśmy się nad pobliską rzekę, aby ostatecznie pożegnać złowrogą zimę. Wiosno, przychodź! Czekamy!