Pomagajmy

„Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza”

Antonio Rosmini-Serbati

By każdy był odpowiednio zabezpieczony na czas pandemii koronawirusa, zorganizowaliśmy akcję szycia i wręczania maseczek. Do rąk podopiecznych i ich rodzin, instytucji pomocowych, naszych sponsorów trafiło kilkaset maseczek, które pomagają, w wypełnianiu prawnego obowiązku zasłaniania ust i nosa. To efekt współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach ze Stowarzyszeniem Nasze Dzieci Nasza Gmina.