Pracownie

Pracownia kulinarna:
Zajęcia w pracowni kulinarnej pozwalają na naukę, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia. Celem terapii w pracowni kulinarnej jest:

 • nauka przygotowania prostych posiłków
 • poznanie nowych przepisów kulinarnych
 • nauka prawidłowego i estetycznego nakrycia do stołu
 • układanie jadłospisów
 • poznanie zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy
 • umiejętność obsługi sprzętów AGD, z zastosowaniem zasad BHP
 • rozwijanie zdolności indywidualnych i praca w grupie
 • pobudzenie u uczestników receptorów dotyku, smaku i zapachu
 • zachowanie czystości i porządku przy pracy.

 

 

 

 

 

Pracownia multimedialna:

Zajęcia w pracowni multimedialnej mają na celu naukę praktycznej obsługi komputera, skanera, drukarki i innych urządzeń multimedialnych tj: XBOX 360 oraz Kinect, odtwarzacz DVD, telewizor itp.
Uczestnicy nabywają umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych oraz obsługi stron internetowych wraz z portalami społecznościowymi. Poprzez korzystanie z XBOX Kinect doskonalą koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową.

 

 

Pracownia higieniczna:

Zajęcia w pracowni higienicznej mają na celu wyrobienie nawyków higienicznych wśród uczestników ŚDS, tj:

 • kształtowanie nawyku estetycznego i higienicznego korzystania z toalety
 • przypomnienie o konieczności mycia rąk przed i po posiłku
 • zapoznanie z zasadami używania środków czystości oraz z ich przeznaczeniem
 • dbanie o higienę własnego ciała

Pracownia wyposażona jest w pralkę, suszarkę oraz środki niezbędne do utrzymania czystości zarówno własnego ciała, jak i pracowni.

 

 

Pracownia rehabilitacyjno – ruchowa

Zajęcia prowadzone w pracowni rehabilitacyjno- ruchowej mają na celu usprawnienie indywidualnych dysfunkcji układu ruchu, poprawę sprawności i wydolności organizmu, po konsultacji specjalistycznej z lekarzem prowadzącym. Gimnastyka dostosowana jest do możliwości fizycznych uczestników. Osoby korzystające z pracowni mają do dyspozycji atlas do ćwiczeń, rowerek stacjonarny, bieżnię. Terapia ruchem pozwala uczestnikom przygotować się do zawodów sportowych oraz wyjazdów na basen i wycieczek krajoznawczych.

 

 

Pracownia manualna:

Zajęcia prowadzone w pracowni manualnej mają na celu rozwijać zainteresowania uczestników zajęć, które pozwolą im na zagospodarowanie czasu wolnego. W pracowni odbywają się zajęcia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Podejmowane są różne formy i metody pracy z uczestnikami które pozwalają usprawnić funkcję manualne, poprawiać koordynację wzrokowo – ruchową, wzmagać koncentrację, relaksować i uwrażliwiać na sztukę.
Uczestnicy zajęć poznają następujące formy plastyczne:

 • papieroplastyka – wykonywanie kartek okolicznościowych, mozaika papierowa
 • malarstwo farbami plakatowymi, akwarelowymi – malowanie na drewnie, szkle, papierze.
 • rysunek ołówkiem, kredkami, flamastrami.

 

 

Pracownia techniczna:

Zajęcia prowadzone w pracowni technicznej maja na celu doskonalenie samodzielności i wytrwałości oraz rozwijanie sprawności manualnej. Uczestnicy uczą się posługiwania różnymi narzędziami mechanicznymi jak i elektromechanicznymi, a także przestrzegania zasad BHP w pracowni technicznej. Zdobyte umiejętności pozwalają na dokonywanie drobnych napraw we własnym otoczeniu oraz w budynku ŚDS.

 

Poradnictwo psychologiczne:

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej.

 

Doradztwo zawodowe:

Prowadzone w Domu doradztwo zawodowe ma na celu pomoc uczestnikom w lepszym zrozumieniu samego siebie, stosunku do otaczającego środowiska, w którym przebywają, stosunku do własnej aktywności społeczno- zawodowej, jak również ograniczeń, wskazanie swoich mocnych stron, zwiększenie wiary we własne możliwości.