Prelekcje Pracowników PZU 28.01.2020 r.

W dniu dzisiejszym w naszej placówce odbyły się prelekcje związane z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przeprowadzone przez pracowników PZU. Zwiększyła się świadomość podopiecznych dotycząca nieprzewidywalnych zdarzeń i ich skutków. Przedstawiono im wachlarz możliwości z których mogą skorzystać. Wszyscy wykazali duże zainteresowanie ofertą ochronną.