Projekt „ARTRECYKLING” 20.09.2018 r.

Dnia 20.09.2018r. uczestnicy ŚDS Nowosiółki wzięli udział w projekcie „ARTRECYKLING”, organizowany przez Panią Barbarę Gawłowską, który miał na celu naukę obsługi maszyny do szycia oraz poznanie podstawowych zasad szycia. Projekt pozwolił naszym uczestnikom na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Kursy szycia na nowoczesnych maszynach do szycia przyczyniły się do zdobycia praktycznych umiejętności oraz umożliwiły integrację uczestników.
Dziękujemy Pani Basi za zaangażowanie i umożliwienie wzięcia udziału w warsztatach.