Przewóz osób 2023 rok

Zamawiający informuje, że ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baligrodzie.
Poniżej odnośnik:

https://bip.baligrod.pl/article/przewoz-osob-uczestnikow-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-gminie-baligrod-w-miejscowosci-nowosiolki-w-2023-roku-1?m=148&l=2&fbclid=IwAR0g8qXkuuPkAJcvjC5FZ-YuZBinFKSmBUzD-w-8EwW1P0hDR3d0HiDxlsQ