Samorząd ŚDS Nowosiółki

Przewodniczący – Antoni Wojtanowski

Zastępca– Urszula Wojnar

Skarbnik- Mariusz Raszewski

Członek- Julian Gedij