Wyjazd do Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy

„Badź wola Twoja jako w niebie tak, i w Komańczy”

Dzisiaj odwiedziliśmy Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy. Kardynał Wyszyński w Komańczy przebywał od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 r. W izbie pamięci w klasztorze nazaretanek można obejrzeć liczne pamiątki po Prymasie Tysiąclecia. W drodze powrotnej Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu.