Zasady przyjęcia

Przyjęcie nowego uczestnika do naszego Domu odbywa się według określonych zasad:

 1. Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Dyrektorem lub pracownikiem Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne).
 2. Po uzyskaniu wstępnych informacji kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia:
  • Zaświadczenie lekarza specjalisty
  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego
  • Wniosek o przyjęcie
 3. Wypełnione przez lekarzy zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie do ŚDS, a także orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w miejscu zamieszkania.
 4.  Po wpłynięciu wniosku do GOPS, pracownik socjalny odwiedza kandydata w domu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 5. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie, ul. Plac Wolności 3, 38-606 Baligród
 6. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z Dyrektorem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego
Rozmiar czcionki
Contrast